Gasning af muldvarpe og mosegrise kræver digitalt bevis

21-09-2016
Borger Biocider

Nu skal plastikkortet skiftes ud med en digital løsning. Forhandlere og brugere af gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe skal autorisere sig senest 1. april 2017 i Miljøstyrelsens nye IT system.

Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) er nu åbent. Med den digitale autorisation bliver det let for kunderne at dokumentere, at de har den rigtige uddannelse til at bruge gasningsmidler. Samtidig kan forhandlerne af gasningsmidler til mosegrise, muldvarpe og skadedyr i fx kornsiloer lettere kontrollere kunderne.

I mange år har der været krav om uddannelse i brug af gasningsmidler. For at dokumentere, at brugeren har den nødvendige viden om sikker og korrekt brug og viden om risikoen for miljø- og sundhed ved forkert brug, har der indtil nu været krav om at fremvise et plastikkort fra Miljøstyrelsen ved køb af gasningsmidler.

Slut med plastikkort efter 1. april 2017
Med den digitale autorisation slipper man for at huske sit plastikkort, da man fremover får sendt et personligt autorisationsnummer til sin e-boks, når man har autoriseret sig.

”Med de nye regler om autorisation gør vi kontrollen med salg af gasningsmidler hurtigere og mere sikker. Systemet er let at bruge, så brugerne kan få det digitale bevis på få minutter og forhandlerne kan nemt tjekke, at kunderne har lov at købe produkterne ”, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, kontorchef for Pesticider og Genteknologi i Miljøstyrelsen.

Forhandlere af gasningsmidler skal fra 1. april 2017 kontrollere deres kunders autorisationsoplysninger i MAB for at kunne sælge gasningsmidlerne. Autorisationssystemet erstatter dermed den nuværende kontrol af, om køber er indehaver af et plastikkort udstedt af Miljøstyrelsen. Der vil frem til den 1. april 2017 fortsat kunne købes gasningsmidler ved fremvisning af plastikkortet eller tilsvarende brev fra Miljøstyrelsen. 

Faktaark og ny hjemmeside forklarer de nye regler

Miljøstyrelsen har lavet en ny hjemmeside, der forklarer om de nye regler og hvor du kan finde korte og præcise faktaark for både gasningsmidler og sprøjtemidler. Du kan også gå direkte til MAB via disse hjemmesider.

  • Hjemmesiden der retter sig mod dig, der køber og bruger sprøjtemidler og/eller gasningsmidler, kan du finde ved at klikke her
  • Hjemmesiden, der retter sig mod dig, der sælger sprøjtemidler og/eller gasningsmidler, kan du finde ved at klikke her 

Kontaktoplysninger om de nye regler og autorisationsordningen :

Miljøstyrelsen, tlf.: 70 12 02 11, E-mail: