Effekter af kemiske stoffer på bløddyr kan nu undersøges

12-10-2016
Kemikalier

På trods af at der findes mere end 85.000 arter af bløddyr, har der indtil nu ikke eksisteret testmetoder, der kan undersøge effekter af kemiske stoffer på bløddyr. Det bliver der nu lavet om på.

Foto: Testmetoderne kan bruges på snegle, som repræsenterer forskellige bløddyr.

Efter at en gruppe danske forskere fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet har deltaget i udviklingen af to nye testmetoder, som kan bruges til at undersøge kemikaliers effekt på overlevelsen og forplantningen hos snegle, der er valgt som model for bløddyr, som også omfatter, muslinger og blæksprutter.

Det er vigtigt at kende til effekter af kemikalier på bløddyr, da der findes flere hundrede udrydningstruede arter og mange har en central placering i forskellige økosystemer.

Testmetoder vedtaget i OECD

De to nye testmetoder er netop blevet vedtaget i Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hvilket betyder, at de indgår i et princip om, at alle OECD-lande accepterer de resultater, der produceres af testene. Det vil sige, at hvis et stof viser sig at påvirke reproduktionen hos snegle i en test med metoden her i Danmark, så skal andre OECD-lande acceptere dette resultat og forholde sig til det. Det sparer forsøgsdyr og gør test af kemikalier langt mere effektiv.

Godkendelsen af de to testmetoder er en kulminationen på mere end fem års udviklingsarbejde ledet af forskere fra Danmark, Tyskland, Frankrig og England. I Danmark er det forskere fra Biologisk Institut, Syddansk Universitet der har bidraget til at udvikle metoderne og til at få dem igennem valideringerne i OECD.

Miljøstyrelsen har sammen med Nordisk Ministerråd finansieret projektet.

Læs nyheden fra Syddansk Universitet her.