Dyrevelfærdsprisen 3R går til…

15-09-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen har i over 10 år arbejdet tæt sammen med en forskergruppe på DTU Fødevareinstituttet om at udvikle computermodeller, der kan forudsige effekter af giftige kemikalier uden brug af forsøgsdyr. Den indsats bliver nu belønnet med dyrevelfærdsprisen 3R, som forskergruppen bag netop har modtaget.

3R står for replacement, reduction og refinement, og prisen uddeles en gang om året af Danmarks 3R Center, som bl.a. har til formål at fremme udviklingen af alternativer til dyreforsøg.

  • Replacement (erstatning): Metoder der erstatter anvendelse af forsøgsdyr.
  • Reduction (Reduktion): Metoder der gør det muligt at opnå tilsvarende informationer fra færre forsøgsdyr eller flere informationer fra det samme antal forsøgsdyr. 
  • Refinement (Forfinelse): Metoder der minimerer smerte og stress hos forsøgsdyrene. 

Forskerne på DTU Fødevareinstituttet har i mange år forsket i og udviklet alternative metoder til dyreforsøg. Arbejdet har blandt resulteret i oprettelsen af den danske QSAR database, som via computerberegninger kan forudsige kemiske stoffers effekter. I november 2015 blev den nyeste udgave af den danske QSAR database gjort online tilgængelig. Databasen indeholder model forudsigelser for over 600.000 kemiske stoffer, hvor man bl.a. kan slå op, om et kemisk stof kan være kræftfremkaldende eller giftigt overfor fx fisk samt en lang række andre effekttyper.

Databasen er udviklet af forskerne på DTU Fødevareinstituttet med finansiering fra Miljøstyrelsen og Nordisk Ministerråd. Det tætte samarbejde mellem Miljøstyrelsen og forskerne på dette område skal være med til at sikre, at de modeller, der bliver udviklet, kan bruges af myndighederne i arbejdet med at regulere skadelige kemikalier.

Læs mere om 3R prisen på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside , og 3R Centeret her .

Læs mere om den danske QSAR database her.

Yderligere oplysninger:

Kemikalier Magnus Løfstedt, tlf.: 72 54 42 92, e-amil: