Danske skove vokser stadig

30-09-2016
Natur

Skovstatistikken for 2015 fra Københavns Universitet viser, at skovarealet i Danmark bliver stadigt større, og at skovene binder mere og mere CO2.

Skovvækst. De danske skove vokser år for år. Foto: Colourbox.

Siden 1990 er det samlede danske skovareal steget med cirka 15 procent og er nu opgjort til cirka 625.000 hektar. Det svarer til 14,5 procent af det samlede danske areal. 

Det fremgår af rapporten ”Skove og plantager 2015”, der er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). 

Skovstatistikken samler viden om blandt andet skovenes areal, lagring af CO2 (kuldioxid), produktion af tømmer, skovsundhed, friluftsliv og biodiversiteten i skovene. Nøgletallene bruges blandt andet af SVANA som vidensgrundlag i arbejdet med at sætte de overordnede rammer for forvaltningen af skove.

Træer optager CO2 fra luften og lagrer kulstoffet i stammer og grene. Dermed mindskes udledningen af CO2til atmosfæren, hvilket kan bidrage til at bremse klimaforandringer. Ifølge rapporten er der lagret cirka 40,6 mio. tons kulstof i dag i de danske skove. Det svarer til cirka 149 mio. tons kuldioxid eller knapt tre gange Danmarks årlige udledning af drivhusgasser.

Skovene giver desuden gode levesteder for både dyr og planter og giver danskerne bedre muligheder for at have et aktivt friluftsliv i naturen. Skovene giver derudover træ til tømmer, møbler og grøn energi.

Skovstatistikken opdateres årligt, og rapporten ”Skove og plantager 2015” bygger på information indsamlet i perioden 2011-2015.

Læs rapporten ”Skove og plantager 2015"