Danmark producerer mere ressourceeffektivt

26-09-2016
Borger Grøn virksomhed

Den danske ressourceproduktivitet er steget med 21,6 procent fra 2000 til 2014. Dvs. at Danmark økonomisk får 21,6 procent mere ud af de ressourcer, vi bruger. Ny rapport fra Miljøstyrelsen vurderer, at stigningen vil fortsætte.

Danmark bruger mere grus end mange andre EU-lande. Foto: Colourbox

I 2014 forbrugte den danske økonomi 113,2 millioner tons materialer på hjemmemarkedet – f.eks. biomasse, fossile brændsler, metalliske og ikke-metalliske mineraler. Dette forbrug genererede et BNP på omkring 1.837 milliarder kroner, hvilket svarer til en produktivitet på 16,2 kr./kg materiale. Den danske ressourceproduktivitet er samlet set forbedret med 21,6 procent i perioden 2000-2014, hvilket svarer til en gennemsnitlig, årlig forbedring på ca. 1,41 procent.

Vigtigt at se på baggrund for tal

Tallene for ressourceproduktivitet er domineret af ressourceforbruget i nogle få sektorer og forbedringen i produktiviteten er hovedsageligt forårsaget af et fald i aktiviteterne i bygge- og anlægssektoren siden 2009. Dette gør sig også gældende for EU samlet set. Når byggesektoren bruger færre ressourcer, mens BNP er cirka det samme, så kan det straks aflæses, og vores ressourceproduktivitet stiger. Det er derfor vigtigt at se på baggrund og nuancer, når man tolker på tallene. F.eks. er de danske tal et udtryk for vores erhvervsstruktur. Vi har et stort forbrug af ressourcer i bygge- og anlægssektoren og stor, biomasse- og olieproduktion, og vi bruger især meget sand og grus sammenlignet med en række andre EU lande

En ny rapport fra Miljøstyrelsen  har undersøgt ressourceproduktiviteten i Danmark. Samlet set er det forventningen, at ressourceproduktiviteten forbedres med cirka 16 % i perioden 2014-2030.