Danmark arbejder for EU-forbud mod skadelige flammehæmmere

08-09-2016
Borger Kemikalier

En ny rapport viser fund af blandt andet tre klorerede flammehæmmere i støv på børneværelser. Miljøstyrelsen vil arbejde for et EU-forbud mod flammehæmmere i produkter, som børn kan komme i kontakt med.

Danmark skal gå forrest for at få et EU-forbud mod tre flammehæmmere, TCEP, TDCP og TCPP, som børn kommer i kontakt med gennem for eksempel autostole. Miljøstyrelsen vil derfor undersøge muligheden for at lave et forbud mod brugen af stofferne i produkter, som børn kan komme i kontakt, i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur. De tre flammehæmmere, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, er allerede forbudt i EU i en række legetøjsprodukter. 

Flammehæmmere bruges i for eksempel møbelskum, madrasser og elektronik for at mindske brandrisikoen. Miljøstyrelsen har tidligere fundet de tre flammehæmmere i autostole og bæreseler til børn. 

Den bedste vej er gennem EU

Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, har også fokus på de tre skadelige flammehæmmmere. Miljøstyrelsen er derfor i dialog med agenturet om at vurdere behovet for et EU-forbud og eventuelt at lave et fælles forslag.

Mange af de varer danskerne køber er produceret i udlandet. Det betyder, at danske forbrugere opnår den bedste beskyttelse, hvis reglerne gælder for produkter i hele EU. Derfor går Miljøstyrelsen efter et EU-forbud mod brugen af de tre skadelige flammehæmmere.

Før et forbud kan komme på tale, skal både de sundhedsmæssige og de økonomiske konsekvenserne af flammehæmmerne være klart belyst. Derfor er Miljøstyrelsen i gang med at indsamle dokumentation, hvori rapporten fra Det Økologiske Råds rapport vil indgå. 

Fakta:

  • Flammehæmmere er kemikalier, der tilsættes til produkter for at mindske brandrisikoen. 
  • Miljøstyrelsen har tidligere undersøgt produkter til børn for indhold af de tre klorerede flammehæmmere (TCEP, TDCP og TCPP), som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 
  • De tre flammehæmmere er allerede forbudt i legetøj til børn under tre år og i legetøj, der er beregnet til at komme i munden. 
  • Det Økologiske Råd har netop udgivet en rapport, der bl.a. har undersøgt indholdet af flammehæmmere i støv i 17 børneværelser. 
  • Miljøstyrelsen er nu i gang med at undersøge, om der er tilstrækkelig dokumentation til et forbud i EU. Det kræver dokumentation for, at brugen af flammehæmmerne udgør en risiko, at der findes bedre alternativer til stofferne, og at forbuddet er proportionalt.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Kemikalier Shima Dobel, tlf.: 72 54 43 15, e-mail: