Bliv klogere på forvaltningsplan for skarv

14-09-2016
Friluftsliv Natur

Med den nye forvaltningsplan for skarv er der kommet nye regler for, hvordan skarv kan reguleres i Danmark. Planen kan nu læses på hjemmesiden.

Forvaltning. Ny forvaltningsplan gør rede for regulering og beskyttelse af skarv. Foto: Colourbox.

En ny forvaltningsplan for skarv trådte i kraft 1. juli. Den giver blandt andet nye muligheder for at regulere – altså skyde – skarv.

Noget af det nye i forvaltningsplanen er, at der er blevet givet udvidede muligheder for at regulere skarv særligt ved vandløb, hvor der kan være bestande af truede fiskearter.

Der er desuden nye regler for, hvor og hvordan man må regulere skarv. Eksempelvis kan man nu søge om tilladelse til at nedskyde skarver ved deres såkaldte nat- og dagrastepladser. Man må også i nogle tilfælde benytte sig af lokkefugle for at tiltrække skarver, der gør indhug i eksempelvis bestande af laks eller den truede art snæbel.

Planen gælder de næste fem år, hvorefter en evaluering af planen vil blive gennemført af SVANA i samarbejde med den såkaldte skarvarbejdsgruppe, der består af både forskere og interessenter på området.

Læs forvaltningsplan for skarv