Udbud af forprojekt til partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse

11-10-2016
Affald

Miljøstyrelsen udbyder et projekt, der skal indsamle viden om 4 fokusområder i relation til forebyggelse af affald og bæredygtigt byggeri.

Der er tale om 4 delprojekter: 

  1. Opgørelse af spild af nye byggematerialer ved nybyggeri
  2. Forslag til metode hvormed værdien af byggematerialer, der kan nyttiggøres fra nedrivning/renovering, kan opgøres
  3. Erfaringsopsamling vedr. affaldsforebyggelse
  4. Beskrivelse af branchens syn på barrierer og løsninger for affaldsforebyggelse

Se udbudsmaterialet her