Skibe skal sænke svovlforurening med 80 procent i 2020

27-10-2016
Luft

Verdens søfartsnationer har i dag besluttet, at skibes brændstof fra 2020 højst må indeholde 0,5 procent svovl. Det vil betyde et fald i svovlforureningen fra skibe på op mod 80 procent og renere luft til hele verden.

Fra 2020 må skibes brændstof højst indeholde 0,5 procent svovl mod de 3,5 procent, som grænsen ligger på i dag. Det er i dag blevet besluttet på et møde i FN’s Søfartsorganisation IMO i London, hvor Miljøstyrelsen har siddet med ved forhandlingerne på Danmarks vegne. De nye regler vil give en reduktion på godt 80 procent til gavn for sundhed og miljø i hele verden.

Renere luft i hele verden

Verdens lande blev på mødet enige om at indføre skærpede svovlkrav til skibe allerede fra 2020 på globalt plan. Aftalen vil dermed være med til at mindske luftforureningen og sikre renere luft i hele verden.

IMO besluttede allerede i 2008 at sænke grænsen for svovlindhold i skibsbrændstof i 2020, men gjorde startdatoen afhængig af, hvorvidt der kan produceres nok brændstof med tilstrækkeligt lavt svovlindhold i 2020. Hvis ikke, kunne kravet udsættes til 2025. Et ekspertstudie er nu nået frem til, at der i 2020 kan produceres nok brændstof med lavt svovlindhold til at møde den forventede efterspørgsel. På den baggrund er medlemslandene i IMO blevet enige om at fastholde 1. januar 2020 som startdato for den sænkede svovlgrænse.

Over en halv mio. færre for tidlige dødsfald

Ifølge et finsk-amerikansk ekspertstudie kunne en udskydelse af det globale svovlkrav fra 2020 til 2025 have ført til over en halv mio. for tidlige dødsfald ekstra på verdensplan. I EU ville det ikke få store konsekvenser, da EU’s svovldirektiv allerede fastlægger, at kravet om højst 0,5 procent svovl i skibsbrændstof gælder fra 2020 uden mulighed for udsættelse.

I farvandene omkring Danmark gælder der yderligere skærpede svovlkrav, idet Nordsøen og Østersøen siden 1. januar 2015 har været områder med særlig emissionskontrol for svovl med en grænse på højst 0,1 procent svovl i skibsbrændstof. Siden kravet blev indført, er der målt over en halvering af svovlindholdet i luften over Danmark ifølge de officielle overvågningstal fra Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke, tlf. 4178 2039, e-mail: