Nyt Skovråd er nedsat

10-10-2016
Natur

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen styrker Skovrådets faglighed på biodiversitet.

Skovråd. Gammelt egetræ i Draved Skov i Sønderjylland. Foto: Per Flyng.

Miljø- og fødevareminiser Esben Lunde Larsen har styrket det kommende Skovråds kompetence inden for biodiversitet og udpeget en specialist i biodiversitet fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Det skyldes, at rådet får en betydelig rolle i forbindelse med rådgivning af ministeren, når der skal udlægges skov til biodiversitetsformål som opfølgning på Naturpakken.

Skovrådets opgave er i det hele taget at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål. Det nye råd skal virke frem til 1. oktober 2020.

Rådet består af 15 medlemmer ud over formanden, Carsten With Thygesen, som ministeren allerede har udpeget.

Medlemmerne udnævnes efter indstilling fra nedenstående organisationer og foreninger:

 • Dansk Skovforening: Godsforvalter Niels Otto Lundstedt og afdelingsleder Tanja B. Olsen
 • Landbrug og Fødevarer: Godsejer Johan Tesdorpf
 • Skovdyrkerne: Sekretariatschef Svend J. Christensen
 • HedeDanmark: Skovbrugschef Michael Glud
 • Danske Træindustrier: Indkøbschef Henrik Skibssted
 • Danmarks Naturfredningsforening: Skovpolitisk medarbejder Nora Skjernaa Hansen.
 • WWF – Verdensnaturfonden: Programleder Bo Normander
 • Verdens Skove: Cand.scient. Lisbet Christoffersen.
 • Kommunernes Landsforening: Kontorchef Marie Louise Madsen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Henrik Wejdling
 • Friluftsrådet: Politisk konsulent Trine Bergholtz Friis
 • Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
 • Aarhus Universitet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn
 • Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEK): Jacob Heilmann-Clausen