Nyt kort viser vej til grundvandet

11-10-2016

Man kan nu på et almindeligt danmarkskort se, hvor grundvandet bliver dannet i Danmark. Det gør det nemmere at beskytte det.

Grundvand. På detaljerede kort kan man nu se Danmarks grundvand. Kort: MiljøGIS.

Det er blevet meget nemmere at se, hvor grundvandet bliver dannet i Danmark, og hvor man derfor skal beskytte det. Så nemt, at alle borgere kan gå ind på et danmarkskort og se, om man bor et sted, hvor der siver vand ned til grundvandet.

Det nye danmarkskort for grundvand er et af resultaterne af SVANAs grundvandskortlægning, hvor man har omdannet avancerede data til et nemt tilgængeligt kort. En kommunal planlægger kan derfor med et klik på kortet se, hvor der bliver dannet grundvand i kommunen - og hvor meget - og tage hensyn til det planlægningen af nye bydele eller industriområder – helt ned til den enkelte matrikel.

-Hidtil har det krævet stor teknisk indsigt at regne ud, hvor grundvandet dannes i Danmark. Men nu kan man slå det op, ligesom man slår alt andet op på et kort. En kommunal planlægger kan på et øjeblik se, hvor man kan placere nye anlæg uden at genere kommende generationers drikkevand – og selvfølgelig også se hvor der er størst effekt af grundvandsbeskyttelse, siger kontorchef Per Schriver, Grundvandskortlægning i SVANA.

SVANA har haft ansvaret for at kortlægge det danske grundvand siden 2007. Resultaterne er løbende stillet til rådighed for kommunerne, som har ansvar for at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser. 40 procent af det danske landareal er i dag kortlagt, og SVANA fortsætter med at kortlægge nye områder.

Find kortet på MiljøGIS

Vejledning til MiljøGIS