Nyt Advisory Board skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi

28-10-2016
Grøn virksomhed

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nedsætter i dag et Advisory Board, som skal rådgive regeringen om cirkulær økonomi og dermed øge virksomhedernes indtjeningsmuligheder, minimere miljøpåvirkningen og fremme en bedre anvendelse af ressourcerne.

Regeringen vil sætte skub i den cirkulære økonomi og præsenterer i dag et nyt Advisory Board bestående af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. Advisory Boardet skal inden sommeren 2017 give regeringen anbefalinger til, hvordan den kan understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi og dermed bidrage til bedre recirkulering af materialer og øget genanvendelse, hvilket kan styrke væksten og give gevinster for miljø og klimaet.

- Cirkulær økonomi bliver kun en succes, hvis virksomhederne selv tager udfordringen op og griber mulighederne. Virksomhedernes produkter skal i højere grad kunne repareres, genbruges og genanvendes til nye varer. Cirkulær økonomi skaber nye indtjeningsmuligheder og forbedrer konkurrenceevnen, samtidig med at det kommer miljøet til gode. Og det er den rigtige vej at gå i en verden, hvor prisen på ressourcerne er svingende og generelt har været stigende sidste 10 år , siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Flere analyser viser, at der kan være vækstmuligheder i den cirkulære økonomi – også for de danske virksomheder.

- Regeringen ønsker, at Danmark fremover skal stå stærkt i den internationale konkurrence, og vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for at understøtte danske virksomheders omstilling til en cirkulær økonomi. Derfor beder vi nu et Advisory Board om at gøre os klogere på, hvordan vi kan sætte yderligere skub i den cirkulære økonomi , siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

De udpegede erhvervsledere har en bred viden og erfaring med de barrierer og muligheder, virksomheder bliver mødt af i omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Formand Flemming Besenbacher ser frem til at samle disse erfaringer og dermed give den cirkulære økonomi et godt rygstød og skabe rammebetingelser, der bidrager til at dansk erhvervsliv får del i gevinsterne.

- Jeg er glad for, at regeringen sætter fokus på cirkulær økonomi. Det er en vigtig dagsorden for danske virksomheder, der kan drive innovation og bæredygtige forretningsmodeller samt give adgang til nye markeder. Jeg tror, at den cirkulære tilgang vil bidrage til at fremtidssikre danske virksomheder i en verden, hvor ressourcer er knappe og konkurrencen er hård , siger formand for Advisory Board, bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher.

De 12 medlemmerne i det nye Advisory Board er ledere i både store og mindre danske virksomheder, som skal mødes fire gange i 2016 og 2017.

Medlemmerne er:

 • Flemming Besenbacher (formand), Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet
 • Anders Byriel, CEO, Kvadrat
 • Christian B. S. Christensen, CEO, Solum Gruppen
 • Franz Cuculiza, CEO, Aage Vestergaard
 • Matias Møl Dalsgaard, CEO GoMore
 • Pernille Blach Hansen, Senior Director for Environmental Product Innovation, LEGO
 • Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
 • Kasper Guldager Jensen, CEO GXN
 • Mik Kristensen, CEO, Nykredit Leasing
 • Martin Petersen, CEO, EcoXpac
 • Jais Valeur, CEO, Danish Crown.
 • Jeanett Vikkelsøe, CCO/CSO, Marius Pedersen

Advisory Boardets opgave: 

For at fremme dansk erhvervslivs omstilling til en mere cirkulær økonomi bliver det Advisory Boardets opgave, at udarbejde en vision og en række målsætninger for hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi samt give anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen, herunder også indsatser som erhvervslivet selv kan iværksætte.