Ny rapport samler viden om afgivelse af ftalater fra PVC plastik

12-10-2016
Kemikalier

Når det skal vurderes om produkter, der indeholder ftalater udgør en risiko, skal man vide om produktet afgiver ftalater, når man som forbruger er i berøring med produktet.

Viden om afgivelsen af ftalater fra et produkt til kunstig sved eller spyt kræver, at der foretages en kemisk analyse, som oftets er dyr at få foretaget. Der er dog allerede foretaget mange kemiske analyser, der undersøger afgivelsen af ftalater fra produkter af PVC til kunstig sved eller spyt, og det har man forsøgt at samle i denne rapport.

I nærværende projekt har formålet været, ud fra tilgængelig litteratur, at foreslå den realistiske gennemsnitlige afgivelse af ftalaterne DEHP, DBP, DIBP, BBP og DINP fra PVC til sved eller spyt. Den foreslåede gennemsnitlige afgivelse af ftalaterne kan bruges til at foretage en risikovurdering uden at foretage en kemisk analyse af afgivelsen, som kan indikere om et produkt udgør en risiko eller ej.

Rapportens resultater viser, at der er stor variation i de målte afgivelser. Resultaterne afhænger i høj grad af, hvordan de kemiske analyser foretages.

Læs rapporten her .