Ny håndbog skal hjælpe med at forhindre store uheld på virksomheder

20-10-2016
Industri

Risikohåndbogen skal hjælpe myndigheder og virksomheder med sikkerhedsarbejdet på de potentielt mest farlige virksomheder i Danmark

De myndigheder, som skal forhindre store uheld i Danmark, lancerer i disse dage en risikohåndbog på nettet. Håndbogen skal hjælpe både myndigheder og virksomheder med det store arbejde, der lægges i at forhindre og mindske følgerne af store uheld med farlige kemikalier på de ca. 150 risikovirksomheder, der er i Danmark.

Informationen i håndbogen har været i høring i foråret og ligget som udkast på nettet, siden den nye risikobekendtgørelse trådte i kraft 1. maj 2016. Har du tidligere læst indholdet, er der kun tale om mindre justeringer. Ikke desto mindre kan du nu bl.a. finde nye versioner af notater, der skal hjælpe med at vurdere den dokumentation, som virksomhederne sender ind.

Det er planen, at indholdet løbende udbygges, for at hjælpe yderligere med sikkerhedsarbejdet på denne type virksomheder. 

Hvad kan du finde i håndbogen?

De vigtigste ting for virksomheder og myndigheder at orientere sig i er følgende:

  • Notat om overgangsreglerne: De fleste eksisterende risikovirksomheder har frist 1. november til at opdatere deres dokumentation med nye informationer, bl.a. i forhold til CLP-klassificeringer, men der kan også være andre frister, som er værd at have styr på.

  • Værktøj til brug af sumformel: Med overgangen til de nye regler, skal dokumentationen opdateres med CLP klassificeringerne for de farlige stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

  • Notat om gennemgang af sikkerhedsdokument eller –rapport: Her er et samlet dokument, der beskriver indholdet i henholdsvis sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten, og de nye afsnit er særligt fremhævet.

  • Notat om nyt som følge af Seveso III: Der er også udarbejdet et særskilt dokument, som opsummerer de vigtigste nye ting i risikobekendtgørelsens regler.

Alle disse dokumenter kan bl.a. findes i boksen med ”de vigtigste dokumenter i risikohåndbogen” i risikohåndbogen .

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Christina Ihlemann på e-mail: og tlf.: 72544232