Negleprodukter skal mærkes bedre

27-10-2016
Borger Kemikalier

Kosmetiske og kemiske produkter til negle kan være præget af mangelfuld mærkning. Efter stikprøvekontrol hos 24 forhandlere måtte Miljøstyrelsen sende 19 indskærpelser

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har siden sensommeren 2015 kørt en kontrolkampagne rettet mod negleprodukter. Årsagen var en stigning i antallet indberetninger. Inspektionen gennemførte i løbet af et år stikprøvekontrol hos 24 forhandlere. Det drejer sig om besøg hos negleklinikker, hos butikker der sælger negleprodukter og hos internetforhandlere, der blev bedt om at indsende et udvalg af deres produkter.  Der er klare regler i forhold til salg og mærkning af fx neglelak, neglelakfjerner, neglehærder, neglebåndsfjerner og kunstige negle.  Ud af de 24 sager førte de 19 til indskærpelser pga. mangelfuld mærkning og manglende registreringer.

”Negleprodukter er populære hos danske kvinder som aldrig før. Negleklinikker findes efterhånden over hele landet, og der handles mange gør det selv-kits til kunstige negle, som blandt andet kan købes via internettet. Negleprodukter kan ved forkert brug udgøre en sundhedsrisiko. Derfor er det vigtigt, at produkterne mærkes korrekt, så forbrugerne kan foretage et oplyst valg. Negleprodukter skal altid bruges med omtanke”, siger Inger Bergmann, leder af Kemikalieinspektionen.

Informationsbrev til forhandlere og importører

Som følge af den mangelfulde mærkning har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen nu sendt et informationsbrev til over 2000 potentielle forhandlere og importører af negleprodukter. I brevet gør Miljøstyrelsen opmærksom på, hvilket ansvar forhandlere og importører har i forhold til at overholde kravene om sikkerhed og mærkning af negleprodukter. Produkterne reguleres af enten kosmetik- eller kemikalielovgivningen. Kemiske stoffer og blandinger skal være påført fareetiketter, hvis det er relevant. Ligeledes skal det fremgå af mærkningen, hvis et kosmetisk produkt har særlige forsigtighedsregler – og mærkningen skal være på dansk.

Særlig fokus på negle- og vippelim

Under kontrolkampagnen gennemgik Kemikalieinspektionen i alt 165 kosmetiske produkter og 83 kemiske blandinger. 61 negle- og vippelime blev analyseret. Heraf var der tre produkter, som indeholdt det sundhedsskadelige opløsningsmiddel chloroform. Miljøstyrelsen har tidligere i kampagnen opfordret forbrugerne til ikke at bruge disse tre konkrete produkter, og forhandlerne har fået salgsforbud og påbud om tilbagetrækning fra butikkerne.  Men den samlede analyse af negle- og vippelim gav ikke anledning til yderligere tiltag eller forbud.  

6 gode råd til forbrugerne

 Miljøstyrelsen giver følgende 6 tips ved brug af negleprodukter: 

  1. Hvis du oplever ubehag, eller hvis der er børn tilstede, når du bruger negleprodukter, så sørg for udluftning.

  2. Hvis du oplever rødme, hævelse eller kløe, bør du holde op med at bruge det produkt, du mistænker for at være årsagen. Kontakt læge for at finde ud af, om du er allergisk, og hvad du er allergisk over for.

  3. Minimer eller undgå hudkontakt, hvis du bruger negleprodukter. Særlig når du anvender produkter med acrylater, er det vigtigt at undgå hudkontakt.

  4. Pas på hud og øjne, hvis du bruger neglebåndsfjerner med alkali (”potassium hydroxide”).

  5. Følg brugsanvisningen.

  6. Opbevar negleprodukter utilgængeligt for børn.

I øvrigt gælder som ved alt andet kosmetik, at hvis du er allergisk, bør du altid læse indholdsdeklarationen, før du køber et produkt, så du kan undgå det eller de stoffer, du ikke kan tåle.

Få mere at vide på Miljøstyrelsens faktaark om negleprodukter.

Yderligere oplysninger:

Inger Bergmann, kontorchef i Miljøstyrelsen for Kemikalieinspektion, , tlf.: 7254 4027