Landmænd er vilde med skovrejsning

07-10-2016
Skovbrug Natur

Minister fremrykker 30 mio. kr. til privat skovrejsning til reducering af kvælstof. Ansøgningen har været stor, og nyt skovareal er på størrelse med Dyrehaven.

Skovrejsning. Nye bøgetræer vokser frem ved Haastrup på Sydfyn. Foto: Naturstyrelsen.

Landmænd er langt vildere med at plante skov på deres marker end først antaget. Derfor vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fremrykke 30 mio. kroner til skovrejsning, så flere landmænd kan rejse skov med det samme. Der var oprindeligt afsat 10 mio. kroner, og fremrykningen betyder, at man opnår en ønsket reduktion af kvælstof fra landbruget tidligere end planlagt i Fødevare- og landbrugspakken.

- Interessen for at ansøge har været overvældende, og det er i alles interesse, at vi udnytter interessen her og nu. Flere skal have gavn af ordningen med det samme, så vi hurtigere får nye skove og mindre kvælstof, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og har som hovedformål at reducere kvælstof fra landbruget. Når kornmarken bliver erstattet af løvtræer, bliver den ikke længere gødet. I stedet kan landmanden drive skov og nyde de rekreative muligheder.

Mere gennemskuelig tilskudsordning

I 2016 er ordningen tilmed gjort mere simpel og gennemskuelig, herunder er formålet skærpet og målrettet kvælstofreduktion, tilskudssatserne er blevet forenklet og hele tilskuddet udbetales på én gang. For den enkelte ansøger er det derfor nemt at gennemskue, hvad skovrejsning konkret kan bidrage med, hvordan økonomien vil være i projektet, og hvilke forpligtigelser landmanden skal leve op til.

Efter ansøgningsrunden er afsluttet, lyder prognosen på, at der er for 40 mio. kroner ansøgninger, der lever op til ansøgningskriterierne.

- Vi har trimmet ordningen og gjort den mere simpel. Den store interesse betyder, at vi allerede nu kan få nye skovarealer, der samlet set knap svarer til størrelsen på Dyrehaven, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.