Lækker lavvande i Limfjorden

21-10-2016
Natur
Strandskade. Foto: Colourbox
Strandskade. Lavvande i Limforden gavner både fugle og fuglekiggere. Foto: Colourbox.

Nu er der buffet for trækfugle i Limfjorden. Og gyldne stunder for fuglekiggere. Østenvind har skabt lavvande og tørlagt havbund, så præstekraver, ryler og strandskaber kan æde lækkerier, der normalt er dækket på denne tid.

SVANAs overvågere i Nordjylland kan berolige, at fjordens egne planter og dyr ikke lider, de kan overleve længe i lavvande. Men det er selvfølgelig ikke rart at være en musling.

Læs om strandskaden på www.svana.dk/fugle