Kom af med invasive kæledyr

27-10-2016

SVANA har indgået aftaler, så borgerne gratis kan indlevere dyr, der står på EU's liste over invasive arter.

Invasiv. Nye aftaler gør det muligt gratis at afhænde invasive kæledyr. Foto: GBNNSS.

Hvis du finder et dyr, der står på EU's liste over invasive arter, kan du fremover aflevere det gratis på steder, som SVANA har indgået aftale med. Du kan også benytte denne service, hvis du selv ejer et invasivt kæledyr, som du er nødt til at afhænde. Ordningen skal forhindre, at invasive dyr bliver sat ud i naturen.

SVANA har indgået aftale med fem virksomheder og foreninger, som vil sikre, at dyrene enten opbevares forsvarligt, indtil de dør af sig selv – eller bliver aflivet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. Modtagerne bestemmer selv, hvad de vil gøre med de indleverede dyr, når blot de overholder alle dyreetiske regler. I sjældne tilfælde kan aflivede dyr blive brugt som dyrefoder.    

Nogle tager imod alle arterne på EU's liste – andre kun nogle af dem – se nedenfor.

Behold det

Man må gerne beholde sit invasive kæledyr, indtil det dør, bare man sikrer, at det ikke undslipper til naturen eller formerer sig.

SVANA sætter i øjeblikket gang i flere tiltag for at skabe fokus på invasive arter i naturen. Jægerne hjælper med at skyde pattedyr og fugle på listen. Og der er etableret en indberetningsportal, hvor man kan melde, hvis man ser et invasivt dyr i naturen.

De fem modtagere af invasive kæledyr er:

Københavns Zoo - alle invasive dyrearter på EU's liste

Feriepark Jesperhus i Nykøbing Mors - kun sumpskildpadder af slægten Trachemys

AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg - alle invasive arter på EU's liste

Knuthenborg Safaripark på Lolland - kun muntjak, Muntiacus reevesi

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening har modtagehjem over hele landet – kun for skildpadder

Se nærmere om, hvordan du kontakter de enkelte steder på SVANA’s hjemmeside