Kom med dit høringssvar til nye ændringer af godkendelsespligten

12-10-2016
Industri

Godkendelsespligten for fem listepunkter foreslås ændret

Miljøstyrelsen har sendt et forslag til ændring af 5 listepunkter i høring d. 7. oktober. Dette betyder, at et antal virksomheder fremover er fritaget for pligt til at have en miljøgodkendelse. Virksomhederne vil stadig være underlagt kommunens miljøtilsyn og krav til miljøbeskyttelsen vil være uændret.

Der er blandt andet foreslået ændringer i grænsen for godkendelsespligt for korn- og foderstofvirksomheder, skumplastproducenter, samt for produktion og oplag af kemikalier. Desuden er det foreslået at savværker fremover ikke er godkendelsespligtige.    

Forlaget der er sendt i høring omfatter ændringer i fire bekendtgørelser; godkendelsesbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, brugerbetalingsbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen.

Se høringsudkast og høringsbrev på Høringsportalen.

Frist for høringssvar er mandag d. 7. november 2016.