Ny rapport til brug for udvikling af nyt risikoscreeningsværktøj for grundvand

25-10-2016
Jord

Rapporten er et delprojekt under GrundRisk, som er et projekt under Miljøstyrelsen, der har til hensigt at evaluere og forbedre nuværende risikoprincipper for den offentlige indsats over for de mange jordforureninger.

Rapporten beskriver en metode til at estimere lertykkelser under jordforureninger, der er kortlagt på hhv. V1 og V2. GEUS har udviklet metoden i samarbejde med Miljøstyrelsen og DTU Miljø.

Se rapporten her.