Fang invasive arter med mobilen

14-10-2016
Natur

Fra i dag kan man melde invasive arter ind via mobilen, hvis man møder dem i naturen. Den nye indberetningsportal demonstreres på Kulturnatten.

Uønsket. Amerikansk skarveand er en af de arter, der er invasive i EU. Foto: GBNNSS.

Fremover kan danskere fange sumpbæveren, signalkrebsen og amerikansk skarveand med mobilen og dermed bidrage til et Danmarkskort over invasive arter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen opfordrer danskerne til at hjælpe til med kortlægningen og lancerer en ny indberetningsportal på Kulturnatten, hvor man kan få det demonstreret på Miljø- og Fødevareministeriets Åbent Hus på Slotsholmen.

- Når danskerne færdes i naturen, kan de fremover hjælpe med at give os et overblik over, hvor invasive dyr og planter findes i Danmark. Vi har i forvejen bedt danske jægere hjælpe med at bekæmpe de invasive arter. Nu beder vi alle danskere om at melde ind, når de ser fx vaskebjørnen eller planterne hårfrugtet bjørneklo og gul kæmpekalla, så vi kan komme invasive dyr og planter til livs, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Danmarkskort over invasive arter og planter

Invasive arter er dyr og planter, der ikke har naturligt hjemme i den danske natur. For eksempel kan den hårfrugtede bjørneklo ende med at vokse sig så stor, at den udkonkurrerer planter, der har hjemme i Danmark.

- Hver gang man melder en invasiv art, gør man den danske natur en stor tjeneste. Med kortlægningen får vi mulighed for at bekæmpe de invasive dyr og planter mere effektivt til gavn for vores natur og dyreliv, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Observationerne kommer ind på et danmarkskort, så myndighederne får et overblik over, hvor de er. Kortlægningen er første skridt til, at bekæmpelsen af de invasive arter på EU’s liste kan tilrettelægges, ligesom det vil medvirke til et samlet overblik over alle invasive arter.

Hvis man vil melde et invasivt dyr eller en invasiv plante, går man for eksempel via sin mobiltelefon ind på: www.invasive-arter.dk . Når observationen er behandlet, vil det optræde på danmarkskortet.

Download folder om invasive arter, som jægere kan skyde