Danskerne har sendt over 18.000 gamle brændeovne på pension

13-10-2016
Borger Luft

Tænder du op i en gammel brændeovn i ferien? Der er penge at spare på at skifte til en nyere og mere effektiv model. Siden november sidste år er flere end 18.000 af landets ældste brændeovne blevet skrottet, og det vil give renere luft.

Foto: Colourbox

Efterårsferien står for døren, og måske skal du en tur i sommerhus. Har du en gammel brændeovn stående til at sprede hygge og varme, så husk, at der er penge at spare ved at skifte til en ny model, som udnytter brændet bedre og skåner miljøet for skadelige partikler. Skifter man fx sin gamle brændeovn fra 1991 ud med en ny moderne ovn, kan man spare over 1.000 kroner om året på brændeforbruget. 

Siden november 2015 har brændeovnsejere kunnet få 2.000 kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet, hvis de skrotter deres ovn fra 1990 og før, og det har tusindvis af brændeovnsejere benyttet sig af.

Brændefyring står for ca. 70 procent af den danske partikeludledning, og det er et vigtigt indsatsområde at få de gamle ovne udskiftet. De forurener i gennemsnit fem gange så meget som en ny, svanemærket brændeovn.

Jylland fører an

Skrotningsordningen har været en stor succes i hele landet. Samlet set har Jylland modtaget over halvdelen af de udbetalte skrotningstilskud, mens Sjælland inkl. København står for 36 procent, Fyn knap 10 procent, mens Bornholm har skrottet 306 gamle brændeovne, svarende til 2 procent.

Det er ikke blot de ældste brændeovne, som det er en fordel at skrotte. Det kan også betale sig at skille sig af med de halvgamle, både fordi det giver renere luft, men også fordi en ny ovn er langt mere effektiv og dermed bedre for brændeøkonomien.

Har du ikke allerede fået del i puljen, og har du en brændeovn fra 1990 eller før, så kan du stadig nå det. Men skynd dig. Puljen forventes at være brugt op inden for få uger.

Sådan fordeler skrotningerne sig mellem landsdelene:

• Østjylland 2730

• Sydjylland 2127

• Vest- og Sydsjælland 1825

• Vestjylland 1607

• Fyn 1442

• Nordsjælland 1349

• København 832

• Østsjælland uden hovedstadsområdet 650

• Bornholm 306

• Nordjylland 1824

• Københavns omegn 1003

(Opgørelse foretaget august 2016 på baggrund af de første 16.000 tilskud)

Fakta: Brændeovne og partikelforurening

• Der findes omkring 150.000 brændeovne i Danmark fra 1990 eller før inklusive pejseindsatse. Herudover er der cirka 300.000 ovne fra perioden 1991-2005.

• Tilskuddet gives til skrotning af brændeovne fra 1990 og før og er på 2.150 kroner. Brændeovnsejeren skal afholde en udgift på 150 kroner plus moms til den lokale skorstensfejer for at udarbejde en skrotningsattest. Læs mere om skrotningsordningen på www.renrøg.dk .

• Ca. 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 % af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.

• Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er.

• I 2008 kom der for første gang lovkrav til partikeludledningen fra nye brændeovne på max 10 g/kg træ – i 2015 blev kravet strammet til 5 g/kg.

• En ny svanemærket ovn må max udlede 3 g partikler/kg og fra 2017 kun 2 g/kg.

• Det er ikke tilladt at sælge eller forære en brugt ovn videre, der ikke lever op til partikelkravene for nye ovne.

• Typisk kan man spare i gennemsnit 20 % af brændeforbruget med en ny ovn i forhold til en ovn fra 1990 og før.

• Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) vurderer, at partikelforurening fra brændefyring årligt kan føre til luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og årligt forårsage 550 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er 3.750.

• Læs mere om brændeovne og luftforurening på www.braendefyringsportalen.dk