Vi flyver efter vand

23-11-2016

SVANA kortlægger igen grundvand fra luften.

Overflyvning. SVANA's flyvende grundvandskortlæggere er i aktion. Foto: SVANA.

Bliv ikke forskrækket, hvis du ser en helikopter, der flyver meget tæt på jorden med et gevaldigt gyngestativ dinglende under skroget. Det er bare SVANA, der flyver efter vand.

Vores flyvende grundvandskortlæggere kan ses på himlen resten af året, når de flyver frem og tilbage over Hedensted, Djursland ved Grenå – og senere Vesthimmerland (se kort). De larmer lidt, men forsøger at flyve uden om bygninger og stalde, så de forstyrrer mindst muligt.

Overflyvningerne skal måle, hvor der er grundvand i området. Stativet under helikopteren kan ”kigge” under jorden og se, hvordan undergrunden er bygget op geologisk, og hvor godt grundvandet er beskyttet. Det ”skanner” jordens elektriske modstandsforhold ned til en dybde af ca. 100-200 meter.

Resultatet af målingerne kan kommunerne bruge til at sætte ind de rigtige steder for at beskytte grundvandet - alt sammen for at sikre godt drikkevand for fremtiden.

Helikopteren flyver i kun 50 meters højde, og måleudstyret svæver i 25-30 meters højde. Hvert område overflyves en gang med 170 meters mellemrum.  Så det kan genere, selv om vi prøver at vise hensyn.

Hvis man kender områder på kortet, hvor overflyvning vil være til stor gene, kan man henvende sig til SVANA, så skal vi se, hvad vi kan gøre: Jesper Hannibalsen 72543705 eller Simon Makwarth på telefon 22193256

Her foretager SVANA grundvandsundersøgelser