Miljøstyrelsen undersøger olieudskilleres tilstand

08-11-2016
Jord

Miljøstyrelsen har i en ny rapport fået kortlagt, hvor mange olieudskillere der findes i Danmark, hvilke typer der findes og undersøgt olieudskillernes tilstand.

Undersøgelsen viser, at der ca. findes 27.000 olieudskillere i Danmark. Omkring 75% af olieudskillerne, svarende til ca. 20.000 olieudskillere, er af ældre dato (anlagt før 1990). Mindst 35% af de ældre olieudskillere, svarende til ca. 7.000 udskillere er formentlig utætte og kan medføre et potentielt jordforureningsproblem.

Undersøgelsens resultater er dog forbundet med en vis usikkerhed og er ikke detaljerede nok til, at der kan planlægges eventuelle reguleringsmæssige initiativer.  Derfor bliver projektet nu fulgt op med en mere detaljeret undersøgelse, der skal give et bedre grundlag for at vurdere problemets omfang.

Læs rapporten her .

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Jord & Affald Preben Bruun, tlf.: 72 54 43 82 e-mail: