Tilsagn om skovrejsning på vej

30-11-2016
Skovbrug Natur

Der bliver givet tilskud til privat skovrejsning for 40 mio. kr. Men nogle må vente med tilsagn til efter årsskiftet.

Mere skov. Flere end ventet har søgt om tilskud til privat skovrejsning. Derfor er bevillingen for 2017 rykket frem. Foto: Colourbox.

Hvis man har søgt om tilskud til skovrejsning i år, skal man ikke fortvivle, hvis man ikke har fået tilsagn om støtte inden nytår. Man vil formentlig få det hurtigst muligt i starten af 2017.

Der var sat 10 mio. kr. af i 2016, men der kom langt flere ansøgninger end ventet. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har derfor fremrykket 30 mio. kr. til skovrejsning, så flere landmænd kan rejse skov med det samme. Dermed opnår man den ønskede reduktion af kvælstof fra landbruget tidligere end planlagt.

Af regnskabstekniske grunde kan de sidste 30 mio. kr. dog først komme i spil i 2017, men SVANA regner med, at alle tilsagn er givet inden for de første måneder af 2017.

Tilskudsordningen er en del af Landbrugspakken og har som hovedformål at reducere kvælstof fra landbruget. Når kornmarken bliver erstattet af løvtræer, bliver den ikke længere gødet. I stedet kan landmanden drive skov og nyde de rekreative muligheder.