Rotter kan bekæmpes uden gift

15-11-2016
Biocider

Kommuner og virksomheder får hjælp til metoder og udstyr der kan styrke den giftfri bekæmpelse af rotter

Foto: Colourbox

Udvidede faldstammer, elektrisk udløste fælder, dræbende spyd og særligt optrænede hunde er blandt de mange metoder, der virker på bekæmpelse af rotter – uden brug af gift. Metoder til giftfri rottebekæmpelse er i høj kurs hos landets kommuner og skadedyrsbekæmpere, for rottegift er til fare for dyr og mennesker. Undersøgelser har vist at hovedparten af rovfugle og små danske rovpattedyr indeholder rottegift, der virker blodfortyndende og kan give indre blødninger. I dag er det derfor ikke længere tilladt at bruge rottegift forebyggende, men kun hvor der er konstateret forekomst af rotter.

Nu kommer Miljø- og Fødevareministeriet med det første samlede katalog over tilgængelige giftfri metoder og udstyr på det danske marked. Samtidig viser en ny analyse af rottebekæmpelsen i tre danske kommuner, at det kan lade sig gøre at bekæmpe rotter effektivt og samtidig minimere brugen af gift.

Rottekonferencer for kommuner og virksomheder

Kataloget med metoder og udstyr bliver præsenteret på to konferencer tirsdag den 15. og torsdag den 17.november. Konferencen arrangeres af Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse, der blandt andet tæller Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere.

På konferencen bliver der også offentliggjort en analyse af giftfri rottebekæmpelse i tre kommuner. Analysen viser at de giftfrie metoder virker og har en berettigelse i den kommunale rottebekæmpelse i forhold til at nedbringe forbruget af gift. I analysen fremgår det fx, at Hedensted Kommune er lykkedes med at nedbringe forbruget af gift med 98 procent i kloakkerne siden 2008 ved at bruge elektroniske fælder – uden at der er sket en forøgelse i antallet af rotteanmeldelser i de berørte områder.

Kommuner skal udarbejde handlingsplaner

Ansvaret for rottebekæmpelsen i Danmark har i over 100 år været placeret hos landets kommuner, der blandt andet er forpligtet til hver tredje år at udarbejde en handlingsplan for, hvordan de prioriterer indsatsen. Kommunerne har mulighed for at indkræve et gebyr for rottebekæmpelse hos boligejere.

Miljøstyrelsen har ansvaret for at miljø- og sundhedsvurdere kemiske bekæmpelsesmidler mod rotter. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ansvaret for at føre tilsyn med, at kommunerne leverer en effektiv og sikker forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Konferencerne om giftfri rottebekæmpelse finder sted den 15. november i Glostrup og den 17. november i Aarhus .

Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse er finansieret af midler fra Miljø- og Fødevareministeriets udviklings- og demonstrationsprogram – MUDP. Partnerskabet har til formål at øge effektiviteten af giftfri metoder til bekæmpelse af rotter og at formidle viden om giftfri bekæmpelse til en bredere kreds af interessenter.