Råstofindvinding i fællesområder i 3. kvartal 2016

18-11-2016
Råstoffer

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2016. Opgørelsen viser indvundne mængder i tredje kvartal 2016, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se oversigten her .

Restmængden er mindre end 10.000 m 3 i to områder. I disse to områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Den årlige restmængde i område 550-CA Hasmark er opbrugt. Der kan derfor ikke indvindes i området før ny årlig mængde træder i kraft per 1. januar 2017. Dette er meddelt tilladelsesindehaverne. 

Tilladelsesindehaverne er i område 504-DA Nord for Fyns Hoved blevet pålagt at sende meddelelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning inden der påbegyndes indvinding i området, da der kun er en begrænset årlige restmængde i området.

I område 512-BA Tranekær er der en samlet årlig restmængde ved udgangen af 3. kvartal 2016 på 15.495 m 3 . Dette er en lille mængde i forhold til den indvinding, der har været i hhv. 2. og 3. kvartal 2016. Tilladelsesindehaverne skal derfor være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvis tilladelsesindehaveren agter inden for de næste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde.

Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.