Afprøvning af metode til måling af indeklimapåvirkning fra jordforurening

17-11-2016
Jord

Der er publiceret en rapport over afprøvning af en metode med anvendelse af sporgasmetodik til estimering af reduktionen af forureningsdampe fra poreluften under gulv til indeklima.

Det er desværre ikke lykkedes at dokumentere anvendeligheden af metoden til brug ved huse, hvor betongulv er støbt direkte på jorden. Det vurderes dog, at der er basis for at arbejde videre med metoden på nogle sager med lettere geologiske forhold under gulvet.

Læs rapporten.