Ny vejledning om grødeskæring

08-11-2016
Landbrug

Behovet for at få vand væk fra markerne og hensynet til miljø kan og skal gå hånd i hånd ifølge ny vejledning, der nu sendes i høring.

Foto: SVANA.

Hvis et vandløb kun fungerer som afvandingskanal for landbrugsmarker, kan man grødeskære mere, end hvis der er tale om et vandløb af naturmæssig værdi. Behovet for at afvande marker skal tilgodeses, men det kan godt gå hånd i hånd med et godt miljø.

Det er hovedlinjen i SVANAs forslag til ny vejledning i grødeskæring, som bliver sendt i høring hos kommunerne og Blåt Fremdriftsforum – en kreds af interesseorganisationer inden for vandmiljø og landbrug. Efter høringen udsendes den endelige vejledning til kommunerne, der kan bruge den, når de reviderer deres vandløbsregulativer – men den bliver også tilgængelig for private lodsejere.

Formålet med vejledningen er at hjælpe til en bedre og mere nuanceret tilgang til grødeskæring. Styrelsen bad i den forbindelse en række forskere se nærmere på grødeskæring, og de udsendte rapporten ”Faglig udredning om grødeskæring i vandløb” (Århus Universitet, 2016). Resultater fra denne rapport indgår i arbejdet med den nye vejledning.

”Den ny vejledning løser ikke alle problemer. Det ved vi godt. Men den er bredere funderet end den gamle vejledning, fordi den medtager ekspertviden fra uafhængige forskningsinstitutioner, og den giver samtidig en udlægning af den nyeste viden,” siger kontorchef Sara Guldagger, SVANA-Vandplanlægning.

Vejledningen giver indblik i grødeskæringsmetoder, så man kan se, hvordan grøden kan skæres, hvilke vandløb der er egnede, betydningen for afstrømningen og for vandløbets miljø. Den introducerer også Aalborg-metoden, hvor man grødeskærer på en måde, hvor man på længere sigt både kan få forbedret miljø og bedre afledning af vand samtidig.

Høringen går i gang 9. november og varer i fire uger.

Læs forskerrapporten