Ny husdyrgødningsbekendtgørelse

28-11-2016
Landbrug

Den 1. januar 2017 træder en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft. Ændringerne er først og fremmest en overførsel af reglerne fra pelsdyrbekendtgørelsen til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser gælder med kun få undtagelser for pelsdyrfarme. Som en del af ministeriets arbejde med regelforenkling indarbejdes bestemmelserne i pelsdyrbekendtgørelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsen, således at alle de generelle regler for hold af pelsdyr samles med reglerne for øvrige husdyrhold. Samtidig er der kommet ny viden om lugt og fluer fra pelsdyrfarme. Den ny viden medfører skærpede krav til renholdelse og gødningshåndtering, primært for at forebygge fluegener.

Af øvrige ændringer drejer dette sig om regler for håndtering af bundfald i gylletanke, præcisering af regler for indretning af folde til frilandssvin samt genindførelse af en bestemmelse om lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning af hensyn til korrekt implementering af nitratdirektivet.

Det skal bemærkes, at den ny bekendtgørelse først træder i kraft den 1. januar 2017. Den eksisterende bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. (pelsdyrbekendtgørelsen) er derfor fortsat gældende til og med den 31. december 2016, selv om disse står markeret som historiske i retsinformation.dk.