Ny bekendtgørelse om autoværksteder

30-11-2016
Industri

Den 1. januar 2017 træder en ny autoværkstedsbekendtgørelse i kraft

Med den nye bekendtgørelse præciseres definitionen på et forureningsfølsomt område, så visse områder, f.eks. vejarealer, parkeringsarealer eller tilsvarende arealer ikke er forureningsfølsomme, medmindre de er udlagt til at være støjfølsomme i en lokalplan.

Herudover præciseres det i den nye bekendtgørelse, at der i tidsrummet 07 - 22 godt må ske til- og frakørsel til et autoværksted inden for en afstand på 20 meter fra et forureningsfølsomt område, hvis der alene er tale om transport af køretøjer til og fra værkstedet.

Desuden indeholder den nye bekendtgørelse enkelte sproglige og redaktionelle ændringer.

Du kan se bekendtgørelsen her .

 

Yderligere oplysninger:

Lasse Tellerup Møller, , telefon 72544016