Midtjysk virksomhed opfinder miljøvenlig metode til trykimprægnering

24-11-2016
Borger Grøn virksomhed Industri

En væske baseret på en blanding af ganske almindeligt sand og soda kan måske erstatte miljøskadelige trykimprægneringsvæsker verden over.

Trykimprægneret træ bruges til en lang række formål udendørs, f.eks. til badebroer som her. Foto: Colourbox

På virksomheden Preservation Technologies i byen Tarm i Midtjylland har de fået en god idé. Virksomheden vil behandle træ med flydende silikat, som er en vandig opløsning baseret på sand og soda (også kaldet vandglas). Silikaten imprægnerer træet ganske som ved traditionel trykimprægnering, men det sker helt uden de farlige kemikalier, som bruges i dag.

Det er støttekroner fra Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP), som har hjulpet virksomhed til at få den kreative idé prøvet af i praksis. Hvert år producerer vi i Danmark knap 40.000 tons trykimprægneret affaldstræ, der skal bortskaffes som miljøfarligt affald. Men med den nye metode kan træet genbruges eller bortskaffes som almindeligt, ufarligt husholdningsaffald. Virksomheden har lavet en række forsøg med den nye form for trykimprægnering, og de er nu i gang med at få metoden godkendt. 

- Vi har udviklet på en gammel teknologi, der også tidligere er benyttet til at beskytte træ mod nedbrydning. Men indtil nu har man med silikat kun kunnet imprægnere nogle ganske få millimeter af træet og ikke det hele. Dette problem har vi løst, og vi afventer nu blot de officielle test, inden vi kan gå på markedet med produktet. Projektet har et enormt potentiale. Alene i Danmark forbruger vi mere end 150.000 tons trykimprægneret træ hvert år, siger direktør i Preservation Technologies, Frode Dale.

Den nye metode ligner traditionel trykimprægnering, og derfor vil imprægneringsvirksomhederne ikke skulle investere i nye anlæg, men blot bruge et nyt og mindre miljøbelastende middel.

Preservation Technologies har i 2015 modtaget tilskud fra MUDP på 641.580 kroner til projektet. Udviklingsprojekter under MUDP bliver udvalgt af MUDP’s bestyrelse.

Læs mere om projektet her .