Mere støtte til at lukke ældre dambrug

08-11-2016
Akvakultur

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter ca. 47 mio. kr. til opkøb af ældre dambrug. Det vil bidrage til bedre natur med flere vandløb, hvor fiskene kan svømme frit.

Foto: SVANA.

Nu kan kommunerne søge om støtte til at opkøbe og lukke mindre, lavteknologiske dambrug. Det vil skabe bedre vandmiljø, men også flere naturoplevelser. De gamle dambrug ligger nemlig ofte i naturskønne områder, hvor man nu vil kunne fjerne dambrugenes spærringer, så vand og fisk igen kan bevæge sig frit.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har nu afsat 46,8 mio. kr. til opkøb af dambrug. Tidligere har kommunerne fået ca. 30 mio. kr. og lukket 27 dambrug.

Målet med tilskudsordningen er ikke at reducere produktionen af fisk, men at få dambrugserhvervet over på mere moderne og miljøvenlige anlæg, der kan producere flere fisk med mindre miljøbelastning. Derfor indgår det også i vækstplanen for akvakultur i Fødevare- og Landbrugspakken, at moderne og effektive dambrug kan få ekstra kvælstofkvoter.

Kommunerne kan i år og frem til 2021 indgå frivillige aftale med ejere om ophør af drift af dambrug.