Kontrol med afbrænding af affald i brændeovne

25-11-2016
Affald Luft

Afbrænding af affald, reklamer og behandlet træ i brændeovne er ulovlig, idet der ud over partikler udledes en lang række miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Projektet har haft til formål at måle emissionerne ved afbrænding af affaldstræ og udvikle løsninger, der kan afsløre fyring med affald i brændeovne.

Afbrænding af affald, reklamer og behandlet træ i brændeovne er ulovlig, idet der ud over partikler udledes en lang række miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Den ulovlige afbrænding kan være svær at afsløre. Projektet har haft til formål at måle emissionerne ved afbrænding af affaldstræ og udvikle løsninger, som kan afdække de tilfælde, hvor der er foretaget ulovlig afbrænding af affaldstræ eller af andre typer af ulovlig brændsel i private brændeovne.

Igennem projektet er der opnået viden om partikeludledning fra afbrænding af forskellige materialetyper, idet nanopartikelemissionerne fra afbrændingerne er blevet undersøgt. Test-afbrænding af flere typer af ulovligt brændsel gav anledning til markant højere massekoncentration af partikler end afbrænding af rent træ. Det viste sig desuden muligt at benytte indholdet af kobber i askeprøver til at identificere afbrænding af imprægneret træ. Til gengæld var det ikke muligt at identificere relevante kemiske forbindelser (polyaromatiske hydrocarboner eller metaller) i de benyttede adsorptionsmaterialer fra ORMene (Opsamler til Registrering af Miljøskadelige forbindelser) til entydig identifikation af afbrænding af ulovligt affald.

 

Link til rapporten.