Ny rapport om jordbearbejdnings indflydelsen på pesticidnedsivning

15-11-2016

Ny rapport viser effekterne af et bredt spektrum af jordbearbejdningsmetoder på pesticidnedsivning fra markarealer til markdræn.

Rapporten peger på, at de såkaldte makroporer er vigtige for pesticidnedsivningen – især hvis markjorden bliver meget komprimeret. Derfor bør komprimering af jorden i videst muligt omfang reduceres. Dette opnås især ved at begrænse jordbearbejdning, når jorden er våd, og benytte hjul på traktorer og redskaber, der fordeler trykket mest muligt.

Rapporten viser endvidere, at det ikke er muligt generelt at konkludere om en given jordbehandling påvirker pesticidudvaskningen. Dette skyldes, at for nogle typer af pesticider giver reduceret jordbehandling den højeste udvaskning, mens for andre typer er der højest udvaskning, når der anvendes traditionel jordbehandling med pløjning.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her