Hospitaler kan spare millioner på vand

21-11-2016

For første gang har tre danske hospitaler fået overblik over deres vandforbrug.

Millionbesparelse. Rigshospitalet kan med Herlev og Hvidovre hospital spare millioner på vandregningen. Foto: Region Hovedstaden.

Tre hospitaler i Hovedstaden kan tilsammen spare 10,8 mio. kr. årligt på vandregningen. Det svarer til det årlige vandforbrug for 6350 danskere. Hospitalerne kan f.eks. bruge renset drænvand og overskudsvand fra dialyse til afkøling af anlæg og toiletskyl, der ikke kræver så god kvalitet som drikkevand.

Det er de konkrete resultater af et miljøteknologisk udviklingsprojekt støttet af Miljø- og Fødevareministeriet og Region Hovedstaden med 3 mio. kr.

Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet har fået deres vandforbrug analyseret – som første hospitaler i Danmark. Det viste sig, at de kan opnå betydelige besparelser ved at foretage mindre investeringer i kendt teknologi.

Det skal primært ske ved at anvende ”sekundavand” til formål, hvor det ikke er nødvendigt, at vandet har samme høje kvalitet som drikkevand. Fx viser analysen, at 56 pct af vandforbruget på Hvidovre Hospital kan erstattes med sekundavand.

Projektet er beskrevet i to rapporter:

”Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand”

”Brugsvand på hospitaler – Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi”