Ny rapport om status for herbicidresistens

01-11-2016

Dansk Planteværn har med finansiering fra Miljøstyrelsen bedt Aarhus Universitet undersøge, hvor udbredt resistens over for ukrudtsmidler er. Til brug for projektet blev der i 2013-2015 indsamlet 334 frøprøver af 8 ukrudtsarter til test. Resultatet er et referencegrundlag for den fremtidige udvikling af resistens.

Aarhus Universitet har nu offentliggjort resultatet af undersøgelsen, som bl.a. viser, at der på 8 % af de undersøgte lokaliteter var resistens over for visse herbicider. Projektet har sit afsæt i, at pesticidafgiften er baseret på den potentielle belastning af sundhed, natur og grundvand, og at de mindst belastende midler er billigst. Det kan betyde, at de samme midler bruges gang på gang, selvom det kan medvirke til udvikling af resistens. Særligt indenfor midler med aktivstoffer i stofgruppen sulfonylurea er der risiko for, at ukrudtet bliver resistent og derfor ikke kan bekæmpes med disse midler, der har en lav afgift og dermed typisk er billigere end andre ukrudtsmidler.

Vigtige resultater for status på resistens:

  • 30 % af prøverne på agerrævehale var resistente over for sulfonylureamidler og midler med aktivstoffer, hvor navnet ender på –dim eller –fob
  • 15 % af prøverne på fuglegræs var resistente over for sulfonylureamidler, men kun én prøve viste krydsresistens over for aktivstoffet florasulam
  • 14 % af prøverne på italiensk rajgræs viste resistens overfor sulfonylureamidler
  • 19 % af prøverne på almindelig rajgræs viste resistens overfor sulfonylureamidler
  • 5 % af prøverne på kornvalmue og 1 % af prøverne på lugtløs kamille viste resistens over for sulfonylureamidler
  • Der blev ikke fundet resistens i vindaks og kornblomst

Alle frøprøver er indsamlet i ubehandlede parceller i ukrudtsforsøg fordelt over hele landet.

Resultaterne skaber for første gang overblik over udbredelsen af herbicidresistens for en række ukrudtsarter i Danmark i perioden 2013-2015. Resultaterne kan fremover anvendes som basisniveau for undersøgelser af forskellige faktorers indflydelse på udvikling af herbicidresistens, herunder om pesticidafgiften eventuelt har haft indflydelse på valg af herbicid. Projektet siger således i sig selv ikke noget om udviklingen af resistens i Danmark.

Rapporten kan læses her.