Feltmetoder til bestemmelse af pesticider i jord

25-11-2016
Jord

Der er udgivet en rapport, som omhandler metoder og teknikker til bestemmelse af pesticider i jordprøver i felten.

Lokalisering og undersøgelse af gamle punktkilder med pesticider udgør en særlig udfordring for myndighederne, da der skal mange prøver, og dyre analyser, til.  Målet med dette udredningsprojekt er at belyse mulighederne for at foretage felttekniske undersøgelser eller indledende screeninger af jordprøver inden for en billigere ramme end tidligere.

Læs rapporten her .