EU strammer skruen over for kemi i små børns legetøj

14-11-2016
Borger Kemikalier

Grænsen for afgivelse af bisphenol A i legetøj til små børn bliver nu skærpet, så børn beskyttes bedre. Det har Danmark sammen med resten af EU-landene netop besluttet

Stoffet bisphenol A kan nedsætte muligheden for at få børn og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Siden 2010 har stoffet været forbudt i Danmark i emballage og beholdere til fødevarer, som børn under tre år kan komme i kontakt med – og stoffet har siden 2011 været forbudt i sutteflasker i EU. 

Den europæiske fødevareautoritet, EFSA, har revurderet farligheden af bisphenol A. Vurderingen viser, at grænsen for afgivelse af bisphenol A i legetøj ikke er tilstrækkelig lav. Børn er særligt sårbare overfor skadelige kemikalier som bisphenol A, og derfor er landende i EU blevet enige om at skærpe grænsen for afgivelsen af stoffet i legetøj til små børn. 

Forbud i kasseboner

I juni besluttede EU at forbyde brugen af bisphenol A i kasseboner. Det betyder, at især arbejdstagere, men også forbrugerne, nu bliver bedre beskyttet. Danmark har i den sammenhæng bidraget med vigtig viden, som har dannet grundlag for forbuddet.

Læs nyheden Slut emd bisphenol A i kasseboner.