Ny rapport om effekter af glyphosat og kvælstof i markkanter

15-11-2016

Miljøstyrelsen har publiceret en rapport fra forskningsprojektet ”The effect of glyphosate and nitrogen on plants communities and the soil fauna interrestrial biotopes at field margins”.

Projektet undersøgte, hvordan en model på afdrift af glyphosat og kvælstof i kombination påvirker plantesamfund og jordbundsfauna i biotoper såsom markkanter ved at udbringe stofferne i lave doser på forsøgsparceller. Resultaterne tyder på, at mindre doser af både kunstgødning og herbicider påvirker artssammensætningen for en del af de undersøgte plante- og dyrearter.

Generelt faldt plantedækningen for de fleste plantearter med stigende doser af glyphosat. Stigende kvælstof resulterede generelt i en stigning i plantedækning og biomasse, især for hurtigt voksende og konkurrencedygtige arter.

Jordlevende organismer reagerede forskelligt på påvirkningen. Arter af springhaler viste mest konsistente reaktioner på de forskellige niveauer af glyphosat og kvælstof. Disse reaktioner tilskrives springhalernes fødepræference.

Læs forskningsrapporten her .