Dukker med højt indhold af ftalater

25-11-2016
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen har fundet for højt indhold af ftalaten DEHP i kinesisk importerede kopi-dukker, der var beslaglagt af politiet.

Kemikalieinspektionen har her i efteråret taget stikprøveundersøgelser fra et stort parti dukker, der stammer fra et kinesisk marked. Undersøgelserne er foretaget på baggrund af en indberetning til inspektionen og har vist et for højt indhold af den sundhedsskadelige ftalat DEHP, som er forbudt i legetøj. Kemikalieinspektionen har også konstateret, at dukkerne indeholder for høje koncentrationer af bly i de indvendige højtalerdele.

Politiet har beslaglagt knap 400 dukker i tre forskellige størrelser (30cm, 45 cm og 92 cm i højden), fordi de var kopivarer og derfor ulovlige at sælge. Det har ikke været muligt at afklare endeligt, om dukkerne er solgt på det danske marked. Hvis du alligevel har købt en af dukkerne, er der ikke umiddelbart grund til bekymring for dit barns sundhed, da dukken alene ikke udgør en risiko. Men når der tages højde for, at børn også bliver udsat for DEHP og lignende ftalater fra andre kilder i hverdagen, er det derfor Miljøstyrelsens råd, at du skiller dig af med dukken.

undefined

Tag på genbrugspladsen
Du kan tage dukken med til din lokale genbrugsplads – og aflevere den til personalet, så dukken kan håndteres på den rigtige måde. Det er den kommunale genbrugsplads, der normalt modtager plastikdele og kan vurdere, hvad der skal gøres ved dem – samt de indvendige højtalere.

Hvis du vil vide mere om ftalater og risikoen ved dem, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Yderligere oplysninger:
Inger Bergmann, kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, tlf.: 40 11 82 25, email:

Brug for fotos:

Thomas Hag, pressemedarbejder, eller Rune Gleerup, pressemedarbejder,