Danskerne skal sikres bedre mod skadelige stoffer i tatoveringsfarver

28-11-2016
Borger Kemikalier

Danskerne skal trygt kunne lægge sig under tatoveringsnålen. Det skal en ny national tatoveringsstrategi sammen med tatovørbranchen sikre

I august meldte EU ud, at der er fælles regler for tatoveringsfarver på vej. Alligevel kan der gå mindst tre år, før de træder i kraft. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet nu lanceret en national indsats for sikre tatoveringsfarver, der skal beskytte forbrugerne, indtil EU-reglerne falder på plads.

Strategien skal være med til at sikre, at de, som beslutter sig for at få en tatovering, skal kunne lægge sig under tatoveringsnålen uden at frygte at få kræft- eller allergifremkaldende stoffer ind under huden. Og samtidig er strategien et input til de kommende EU-regler.

Dansk Tatovør Laug bakker op                      

Tatovørbranchens organisation, Dansk Tatovør Laug, har længe efterspurgt klare regler for, hvad tatoveringsfarver må indeholde. Derfor bakker både tatovører og importører af farver op om strategien og har ligeledes været med til at udvikle nogle af initiativerne i indsatsen.

- Vi er meget opmærksomme på, at de farver, vi bruger, ikke indeholder skadelige stoffer, så vores kunder får den bedst mulige sikkerhed. Vi har længe efterspurgt klare regler for tatoveringsfarver – derfor bakker Dansk Tatovør Laug op om den nationale tatoveringsstrategi for farver. Og vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan. Derfor indgår vi meget gerne i dialog med myndighederne om at udvikle reglerne, så de får den maksimale effekt på sikkerheden i vores branche, siger konstitueret formand for Dansk Tatovør Laug Dorte Romain.

Den nye nationale tatoveringsstrategi er et af initiativerne i miljø- og fødevareministerens nye kemipakke, som blev præsenteret for nyligt. Der vil i alt blive brugt 1,6 mio. kroner til indsatsen over de næste to år.

Læs strategien for sikre tatoveringsfarver her .

Fakta:

  • Næsten 15 procent af EU’s befolkning har en tatovering, men der findes ingen EU-regler for, hvilke kemiske stoffer tatoveringsfarverne må indeholde.
  • Den nye nationale tatoveringsstrategi indeholder fem initiativer, der er udarbejdet i dialog med tatoveringsbranchen, som skal sikre størst mulig effekt i forhold til at få tatovørerne til at bruge farver, der ikke indeholder skadelige stoffer.
  • Danmark arbejder sammen med Det Europæiske Kemikalieagentur, Tyskland, Italien og Norge i forhold til det forberedende arbejde ifm. regulering af skadelige stoffer i tatoveringsfarver i EU. Her inddrages faglige kompetencer fra bl.a. Videncenter for Allergi.
  • Miljøstyrelsen relancerer tjekfarverne.dk, der hjælper tatovørerne til, hvordan de selv kan sørge for, at deres farver er sikre.
  • Der etableres et dialogforum mellem tatovører og relevante myndigheder. Denne indsats koordineres af Miljø- og Fødevareministeriet med deltagelse af bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet.
  • Der arbejdes med branchen om en række frivillige initiativer, som alle har til formål at gøre opmærksom på problematikken om skadelige stoffer i tatoveringsfarver.
  • Der udarbejdes information om skadelige stoffer i permanent make-up til kosmetologer.