Dansk renseanlæg får international ros

16-11-2016

Den danske vandsektor er et forbillede for hele verden, siger ny international rapport om energieffektiviteten i vandsektoren.

Rådnetanke på Marselisborg Renseanlæg. Video: Aarhusvand.

I Danmark bruger vandsektoren langt mindre energi på at frembringe drikkevand og rense spildevand end andre EU-lande og USA. Og de førende danske renseanlæg producerer i dag langt mere energi, end de bruger. Det bliver nu bemærket internationalt.

I den seneste rapport fra Det internationale Energi Agentur (IEA) bliver den danske vandsektor fremhævet som energieffektiv. Og World Energy Outlook 2016 nævner specielt Marselisborg Renseanlæg i Aarhus som eksemplet på, at spildevandsrensningen i fremtiden kan bliver energineutral.

- Vi har længe vidst, at Danmark er foregangsland på vandområdet. Men det er rart, at det også bliver anerkendt internationalt. Ikke for vores forfængeligheds skyld, men for vores eksportmuligheder. Dette er værdifuld omtale for teknologiproducenter, som forhåbentlig kan bruge det til at skabe nye arbejdspladser og indtægter til Danmark. Det er godt for miljøet – og for forbrugerne, når flere og flere danske spildevandsanlæg bliver energiproducenter og dermed får indtægter fra salg af energi. Jeg opfordrer alle danske spildevandsforsyninger til at kigge på, om de kan rense spildevandet billigere ved at sælge energi fra spildevandet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher i verden. Globalt er det anslået, at vandsektoren bruger fire procent af det samlede el-forbrug om året. Det svarer til hele Ruslands el-forbrug. I EU og USA ligger tallet omkring tre procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske el-forbrug, og tallet vurderes at ville dale betydeligt i de kommende år.

- Vi oplever en kolossal interesse fra hele verden – ikke mindst USA - for at se, hvordan det er lykkedes os i Aarhus at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Den overskydende el leverer vi ud til forbrugerne som grøn energi. Vi producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. El og varme produceres udelukkende af det spildevand, vi får ind fra borgere og virksomheder, siger adm. direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder.

En rapport om den danske vandsektor viser, at hele den danske vandsektor kan blive energineutral inden for få år med den eksisterende teknologi. Spildevandsselskaberne vil kunne producere så meget energi, at det dækker energiforbruget i hele vandsektoren.

Det Internationale Energi Agenturs rapport World Energy Outlook 2017 kan læses her.   

Niras plan ”En energiproducenrede vandsektor” kan læses her.