Belysningsbranchen og nedrivningsbranchen vil høste gevinsterne ved cirkulær økonomi

04-11-2016
Pressemeddelelse Borger Grøn virksomhed

Sælg samlede lysløsninger i stedet for elpærer og lamper. Og brug ressourcerne i gamle byggematerialer igen. Det er nogle af budskaberne fra to brancheforeninger, som Miljøstyrelsen støtter i arbejdet med cirkulær økonomi

Nedrivningsbranchen vil bl.a. analysere nedrivningsprojekter for at se, hvilke ressourcer bygningerne indholder. Foto: Colourbox

Lysfabrikanter kan tjene penge på at sælge samlede belysnings-løsninger i høj kvalitet. På den måde køber kunderne ikke blot et produkt, men en service, som omfatter drift og reparation af lamper og pærer. Og når et hus rives ned, kan nedrivningsvirksomheden genbruge og genanvende træ, mursten og beton, så ressourcerne ikke går til spilde.

Miljøstyrelsen støtter små og mellemstore virksomheder med i alt 2,2 mio. kr. til konkrete projekter under overskriften Cirkulær Forretning. Projekterne skal både styrke virksomhedernes konkurrenceevne og levere miljøgevinster. Tovholderne på projekterne er brancheorganisationerne, som kan sikre, at de konkrete eksempler bliver spredt til flest mulige virksomheder.

- Cirkulær økonomi åbner et væld af nye forretningsmuligheder for virksomheder i Danmark med både økonomiske og miljømæssige potentialer. Det gælder også for små og mellemstore virksomheder, men de har ikke altid kompetence og viden nok til at komme i gang. Derfor støtter vi mindre virksomheder, så de kan få del i udviklingen, og brancheforeningerne er et godt sted at forankre denne indsats , siger vicedirektør Claus Torp i Miljøstyrelsen.

Cirkulære mål i brancherne

Brancheforeningerne Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer og Danske Maskinstationer & Entreprenører har to gode bud på indsatser og støttes nu med 2,2 mio. kr. samlet.

- Vi skal udvikle og fremtidssikre små- og mellemstore entreprenørvirksomheder, der udfører nedbrydningsopgaver og genanvender bygge- og anlægsaffald. For en lille virksomhed med 5-10 ansatte kan cirkulær økonomi være et meget abstrakt begreb. Derfor vil vi synliggøre mulighederne i de nye forretningsmodeller. Vi vil f.eks. gennemføre analyser af flere nedbrydningsprojekter for at se, hvilke ressourcer bygningerne indeholder. Og vi vil se på, hvordan vi kan nedbryde husene anderledes end i dag, så vi bevarer materialerne i en bedre kvalitet, så mere kan genanvendes og sælges videre, siger projektleder i Danske Maskinstationer & Entreprenører, Søren Christensen.

- Vi skal være bedre til at forklare kunderne, at de kan spare penge på det samlede systems holdbarhed. Når en LED-pære lover holdbarhed på 100.000 timer, så nytter det ikke hvis øvrig elektronik omkring pæren kun holder 80.000 timer, fordi det er af ringe kvalitet. Det er dén dialog og information, vi skruer op for med cirkulær forretning. Vi ser det som vores opgave at skubbe hele værdikæden – fra producenter og importører til installatører, forsyningsselskaber og kunder i retning af mere cirkulær økonomi, siger direktør i Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, Willy Goldby

De to brancheforeninger har fastsat tre mål for cirkulær økonomi, som de vil arbejde for frem mod 2020, og det forventes at arbejdet vil fortsætte efter 2020.

Fakta om Cirkulær Forretning
• Analyser viser, at cirkulær økonomi kan bidrage til øget vækst, beskæftigelse, eksport, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Danmark.
• Små og mellemstore virksomheder råder sjældent over den tilstrækkelige kapacitet og viden om cirkulær økonomi.
• Miljøstyrelsen vil med initiativet Cirkulær Forretning bidrage til, at virksomhederne i højere grad kan udnytte potentialer i cirkulær økonomi.
• I Cirkulær Forretning indgår brancheorganisationer en frivillig aftale med Miljøstyrelsen, hvor der opstilles konkrete mål for og gennemføres aktiviteter der fremmer cirkulær økonomi.
• Målene kan f.eks. omhandle uddannelse, udvikling af nye forretningsmodeller, etablering af partnerskaber og erfaringsudveksling.
• Cirkulær forretning er målrettet brancheorganisationer for små og mellemstore virksomheder for at udnytte disses netværk og forankre indsatsen, så den fortsætter efter projektets ophør.

Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer (FABA) sætter fokus på:
• Udvikling, testning og dokumentation af potentialerne for cirkulære forretningsstrategier for medlemmerne.
• Skabe efterspørgsel i værdikæden gennem samarbejde og pilotprojekter.
• Kompetenceopbygning i virksomhederne gennem uddannelse, udvikling af værktøjer og etablering af udviklingsgrupper.

Danske Maskinstationer & Entreprenører har fokus på:
• Information og uddannelse af medlemmer i cirkulær økonomi.
• Bedre økonomi ved øget ressourceeffektivitet og afsætning af nedrivningsprodukter
• Styrket samarbejde og kompetenceudnyttelse i branchen herunder etablering CØ kompetencecenter og regionale ERFA grupper

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, Rune Gleerup, tlf. 7254 41 17, e-mail:
AC-tekniker i Miljøstyrelsen, Birgitte Kjær, tlf. 7254 4531, e-mail:  
Projektleder i Danske Maskinstationer og Entreprenører, Søren Christensen, tlf. 4019 9335, e-mail:
Direktør i Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, Willy Goldby, tlf. 4080 8011, e-mail: