Bedre udnyttelse af vand kan spare hospitaler for millioner af kroner

21-11-2016
Grøn virksomhed

For første gang har tre danske hospitaler fået overblik over deres vandforbrug. Og der er millioner at hente i besparelser, hvis hospitalerne bliver bedre til at udnytte vandet.

Millioner af liter vand flyder hvert eneste år gennem rørene på hospitalerne i Herlev, Hvidovre og på Rigshospitalet. Men nu er de tre hospitaler med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet og Region Hovedstaden gået sammen om at skabe overblik over vandforbruget.

Til sammen kan de tre hospitaler spare 10,8 millioner hvert eneste år og 248.000 m3 vand. Det er ligeså meget som 6350 danskeres årlige vandforbrug. Projektetet viser, at der er stort potentiale i et samarbejde mellem hospitaler og virksomheder om vandteknologiske løsninger.

Drikkevand kan erstattes i mange tilfælde

Hospitalernes vand er blevet opdelt i grupper: Det vand, der kommer i kontakt med patienterne, og det der ikke gør. Pga. smittefare skal hospitaler være særligt opmærksomme på at bruge det såkaldte ”sekundavand”, som er vand, der har ringere kvalitet end drikkevand. Sekundavand bruges derfor ikke på områder, hvor der er direkte eller indirekte kontakt med patienter. Den nye kortlægning viser imidlertid, at 56 procent af vandet på Hvidovre Hospital kan erstattes med sekundavand – f.eks. ved at renset drænvand opsamlet fra udearealer bruges som afkøling af kedler eller til toiletskyl.

Fakta om projektet:

• Det er første gang i Danmark, at hospitaler så detaljeret undersøger deres vandforbrug.

• Der er blevet gennemført to projekter, som er beskrevet i de to rapporter:

• 1. ” Potentialer for vandbesparende teknologi og brug af sekundavand

• 2. ” Brugsvand på hospitaler – Sundhedsrisici og potentialer for ny teknologi

• Projekterne er gennemført på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

• Projekterne har samlet kostet 3 millioner kroner, hvor Region Hovedstaden har bidraget med 1,5 million og 1,5 million er tilført via Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.