Bedre overblik over antal brændeovne

29-11-2016
Borger Luft

Ny rapport giver forbedret vurdering af antallet af brændeovne og pejse i Danmark. Flere end 13.000 husstande har deltaget i en spørgeundersøgelse, og det er langt flere end tidligere.

Foto: Colourbox

I en ny rapport udført af EA Energianalyse for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen svarer mere end 4.500 danske husstande ud af godt 13.000 respondenter, at de har en brændeovn, en pejs, en masseovn eller en åben pejs i deres bolig. Det er langt flere besvarelser end i tidligere undersøgelser, og derfor vurderes resultaterne af undersøgelsen at være mere retvisende.

Rapporten har opgjort forbruget af brænde og antallet af fyringsenheder til brænde i Danmark i 2015. Formålet med undersøgelsen er at kunne beregne energiforbruget og partikeludledningen fra brændefyring i Danmark.

Stigning på 10 %

På baggrund af undersøgelsen er det samlede antal brændeovne, pejse, masseovne mv. i Danmark beregnet til at udgøre 842.000, hvilket er ca. 10 % flere end i en lignende undersøgelse fra 2013, som dog var baseret på langt færre respondenter. Samme type undersøgelse er blevet udført siden 2005.

Den nye undersøgelse med 2015-tal viser, at fyringsanlæggene i gennemsnitligt er yngre end i undersøgelsen fra 2013. Det er en god nyhed for miljøet, da gamle brændeovne i gennemsnit forurener langt mere end nye brændeovne, der skal opfylde dagens miljøkrav.

Fordi antallet af brændeovne, pejse osv. er højere end i 2013, konstaterer den nye rapport, at det samlede brændeforbrug i Danmark er steget i forhold til 2013, men sammenligneligt med det beregnede brændeforbrug i den lignende rapport fra 2011, hvor antallet af brændeovne var lavere.

Ny metode er mere præcis

Årsagen til at brændeforbrug og antal brændeovne mv. kan svinge fra rapport til rapport skyldes metoden for undersøgelsen frem for en egentlig ændring i forbrug og antal. Dvs. der med stor sandsynlighed har været samme antal brændeovne, pejse osv. i 2013, som rapporten fra 2015 giver udtryk for.

Luftkvaliteten er ikke blevet forringet siden 2013. Der er alene tale om, at undersøgelsen fra 2015 bygger på en forbedret metode, og at billedet af det faktiske antal brændeovne i de danske boliger og fritidshuse dermed er blevet mere retvisende.

Download rapporten her

Endnu bedre data på vej

Præcise data for antal brændeovne er vigtige for at kunne udregne partikelforureningen, og derfor har Miljøstyrelsen sat gang i en landsdækkende optælling af brændeovne, som udføres af Skorstensfejerlauget. Samtidig vil styrelsen måle partikelforureningen hos udvalgte brændeovnsejere i den ”virkelige verden” og teste effekten af styrelsens fyringsråd i en række laboratoriemålinger, dvs. hvor meget forurening der kan undgås ved at fyre korrekt op. Målet med alle projekterne er at forbedre data om partikelforurening fra brændeovne.

Yderligere oplysninger:
AC-fuldmægtig Brian Kristensen, Miljøstyrelsen, tlf. 72544213, e-mail: