Miljøstyrelsen inviterer interesserede til workshop forud for udbud af projekt om forbrænding af shredderaffald

15-03-2016
Affald

Miljøstyrelsen holder mandag d. 4. april kl. 13-15 en workshop forud for udbud af projekt om forbrænding af shredderaffald.

Formålet med workshoppen er at få afdækket de tekniske og økonomiske muligheder for forsøg med forbrænding af affald, særligt shredderaffald, herunder karakterisering af affaldet, udsortering af metaller fra slaggen og massestrømsanalyser.

Miljøstyrelsen forventer, at drøftelserne på workshoppen kan bidrage til at kvalificere det udbudsmateriale, der efterfølgende skal udarbejdes.

Formålet med projektet om forbrænding af shredderaffald er overordnet set at kunne fastlægge permanente kriterier for, hvornår shredderaffald kan betragtes som forbrændingsegnet.

Tilmelding til workshoppen skal ske senest onsdag d. 30 marts 2016 til Thilde Fruergaard Astrup på mail