Vejdirektoratet giver Miljøstyrelsen medhold i klage over målestation

30-03-2016
Borger Luft

Miljøstyrelsen klagede i januar over, at Københavns Kommune har nægtet at give tilladelse til flytning af luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard. Vejdirektoratet har nu givet Miljøstyrelsen medhold og pålægger kommunen at genbehandle sagen.

undefined

Miljøstyrelsen ønsker at finde en ny placering til målestationen på H.C. Andersens Boulevard for fortsat at sikre et retvisende billede af udviklingen i luftforureningen i København og Danmark. Københavns Kommune meddelte i december sidste år afslag på Miljøstyrelsens ansøgning. Nu har Vejdirektoratet afgjort, at kommunens afslag var ulovligt. Det er nemlig Miljøstyrelsen og ikke Københavns Kommune, der er myndighed for overholdelse af EU’s luftkvalitetsdirektiv i Danmark og blandt andet skal sørge for løbende at vurdere den rigtige placering af luftmålestationerne. Det glæder Miljøstyrelsen, at Vejdirektoratet er enige i det.

Brug for et retvisende billede

Sagen er opstået, fordi målestationen for nogle år siden pludselig viste højere tal for luftforurening, mens målingerne fra de otte andre målestationer i Danmark fortsat viste den dalende luftforurening, vi heldigvis har haft i mange år. Det undrede Miljøstyrelsen, så styrelsen bad DCE på Aarhus Universitet, der driver måleprogrammet, om at undersøge årsagen. Svaret var, at trafikken var flyttet tættere på målestationen på grund af en inddraget busbane, og derfor blev målingerne misvisende sammenlignet med tidligere år.

Nu skal sagen behandles igen, og Miljøstyrelsen håber, at der nu kan findes en ny placering til målestationen, så vi igen får retvisende målinger i forhold til den historiske udvikling.
Miljøstyrelsen arbejder tæt sammen med Københavns Kommune om at nedbringe luftforureningen. Bl.a. er der ved fælles indsats blevet sat rensesystemer på 299 busser i hovedstaden – rensesystemer, som vil bidrage væsentligt til at nedbringe luftforureningen fremover. Styrelsen ser frem til fortsat samarbejde med kommunen om at finde en ny placering til målestationen.

Læs Vejdirektoratets afgørelse her