Ny rapport om nedsivning af sprøjtemidler

17-03-2016

De nyeste resultater fra den årlige rapport om varslingssystem for pesticider giver ikke anledning til at ændre de nuværende godkendelser.

undefined

Intet nyt er godt nyt, når man undersøger drikkevandet for sprøjtemidler. Og den nye rapport fra Varslingssystemet for pesticider viser ikke nogen nye fund af sprøjtemidler, der giver anledning til revision af de nuværende godkendelser.

Over de sidste to år har der blandt andet været særlig fokus på bentazon og glyphosat. Ud af de 226 prøver, man gennem de sidste to år har testet for glyphosat, er der fundet glyphosat i 23 prøver, og blandt dem er 1 fund over grænseværdien. Grænseværdien skal overholdes som årligt gennemsnit, så et enkelt fund er ikke problematisk.

Ud af de 307 prøver, man gennem de sidste to år har testet for bentazon, er der fundet bentazon i 17 prøver, og alle fund har været under grænseværdien.

Den årlige rapport fra Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet - den såkaldte VAP-rapport - samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan og hvorvidt godkendte sprøjtemidler, der er anvendt korrekt, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

Det er almindelige landbrugsmarker, der dyrkes af landmænd, og Miljøstyrelsen, GEUS og Aarhus Universitet vurderer, hvilke stoffer der skal testes. De seneste to år er der testet 22 aktivstoffer og 17 nedbrydningsprodukter, i alt 39 stoffer. Fire af disse er undersøgt for første gang, mens 10 stoffer er anvendt på afgrøder eller marker, hvor de ikke tidligere er testet. De resterede stoffer følges bl.a. for at vurdere den samlede udvaskning eller for at etablere tidsserier.

Sidst varslingssystemet førte til restriktioner var i 2013, hvor brugen af svampemidlet metalaxyl-M blev forbudt på baggrund af hyppige fund af nedbrydningsprodukter fra metalaxyl-M over grænseværdien.

> Læs VAP-rapporten 2015

Yderliger oplysninger
Kontorchef Lea Frimann Hansen, tlf. 72 54 45 46, email: