Ny vejledning: Identifikation af PCB i bygninger og krav om anmeldelse af byggeaffald

07-03-2016
Affald

Miljøstyrelsen kommer nu med en vejledning til, hvornår du i erhvervsmæssigt sammenhæng og som privat har pligt til at screene for PCB og anmelde PCB-holdigt byggeaffald til kommunen i forbindelse med nedrivning og renovering af bygninger.

Målet med PCB-screening, kortlægning og anmeldelse er at sikre, at PCB-holdige materialer bliver identificeret, udsorteret og håndteret korrekt.

Der findes to såkaldte bagatelgrænser, som udløser krav om screening, evt. kortlægning samt anmeldelse.  Miljøstyrelsen kommer nu med en vejledende udtalelse, der skal præcisere forståelsen af bagatelgrænsen på 10 m 2 , som er den ene af affaldsbekendtgørelsens to bagatelgrænser for, hvornår man skal screene for PCB og anmelde byggearbejdet til kommunen. Den anden bagatelgrænse udløser krav om screening og anmeldelse, når arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Miljøstyrelsen fortolker bagatelgrænsen på de 10 m 2 , som det horisontale fladeareal, som berøres ved byggearbejdet. Det vil sige, at hvis f.eks. et gulvareal på 10 m 2 eller mere skal renoveres, så skal der screenes for PCB og byggearbejdet skal anmeldes til kommunen.

Den vejledende udtalelse er udtryk for Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne på området. Målet med anbefalingen er at gøre det tydeligt, hvornår renovering og nedrivning af en bygning forudsætter, at der screenes og evt. kortlægges for PCB og affaldet efterfølgende skal anmeldes til kommunen.

Målet med reglerne er med andre orde at sikre din sundhed og et sundt arbejdsmiljø.  

Læs Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om fortolkningen af bagatelgrænsen på 10 m 2 her .

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Anne Sofie Nielsen, e-mail: tlf.: 72 54 41 10 eller  Kamilla Liebermann, e-mail: , tlf.: 72 54 45 80